Xuất khẩu gạo tụt dốc

Xuất khẩu gạo tụt dốc

Hạ An | So với nửa đầu năm 2018, xuất khẩu gạo Việt Nam giảm khá mạnh, đặc biệt là tháng 4, tháng 5, giá trị đạt được thấp hơn gần 100 triệu USD.