TP HCM bảo tồn Dinh Thượng thơ

TP HCM bảo tồn Dinh Thượng thơ

Tòa nhà Dinh Thượng thơ trên đường Lý Tự Trọng, quận 1, sẽ là nhà truyền thống khi thành phố nâng cấp, mở rộng trụ sở HĐND và UBND