Đối tượng nào được vay vốn cải tạo công trình nước sạch?

.
Đối tượng nào vùng dân tộc thiểu số và miền núi được vay vốn ưu đãi?
Hộ vay vốn chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn không phải thế chấp tài sản

Đối tượng vay vốn

Hộ gia đình định cư hợp pháp tại địa phương thuộc khu vực nông thôn chưa có nước sạch hoặc đã có nhưng chưa đạt quy chuẩn, chưa bảo đảm vệ sinh và hộ gia đình sau khi đã trả hết nợ vốn vay, có nhu cầu vay mới để xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp các công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đã sử dụng nhiều năm, bị hư hỏng, xuống cấp, không đảm bảo theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia được Ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã xác nhận.

Điều kiện để được vay vốn

NHCSXH xem xét và quyết định cho vay khi hộ vay có đủ các điều kiện:

Có hộ khẩu thường trú hoặc đăng ký tạm trú dài hạn tại khu vực nông thôn nơi NHCSXH đóng trụ sở.

Chưa có công trình nước sạch và vệ sinh môi trường hoặc đã có nhưng chưa đạt tiêu chuẩn quốc gia về nước sạch và chưa đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn được UBND cấp xã xác nhận.

Hộ vay không phải thế chấp tài sản nhưng phải là thành viên Tổ TK&VV được Tổ bình xét lập thành Danh sách đề nghị vay vốn có xác nhận của UBND cấp xã.

Thời hạn cho vay

Tối đa không quá 60 tháng trong đó thời gian ân hạn là 6 tháng. Trong thời gian ân hạn hộ vay chưa phải trả nợ gốc và lãi tiền vay.

Mức vay và lãi suất cho vay

Tối đa 20 triệu đồng/hộ, 10 triệu đồng/công trình. Lãi suất cho vay là 0,75%/tháng. Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất trong hạn.

Nguồn: thoibaonganhang.vn