Người dân Hà Nội nhận trợ cấp BHXH qua tài khoản ngân hàng từ ngày 1/10

.
1
Người dân Hà Nội sẽ nhận trợ cấp BHXH qua tài khoản từ ngày 1/10

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Ngô Văn Quý vừa ký ban hành văn bản chỉ đạo về chi trả các chế độ BHXH qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Theo đó, nhằm đẩy mạnh thanh toán dịch vụ công, chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử… UBND TP. Hà Nội yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã của thành phố tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người hưởng nhận các chế độ BHXH qua tài khoản cá nhân.

Cụ thể, từ ngày 1/10/2019 tới, UBND TP. Hà Nội giao các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã của Thành phố phải chỉ đạo thực hiện thanh toán các chế độ BHXH (lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, trợ cấp BHXH một lần, tai nạn lao động, ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe và trợ cấp thất nghiệp) của công chức, viên chức, người lao động 100% qua tài khoản cá nhân.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người hưởng nhận các chế độ BHXH qua tài khoản cá nhân.

Để triển khai chính sách này thuận lợi, UBND TP. Hà Nội giao BHXH Thành phố, Bưu điện Thành phố, Sở LĐ-TB&XH Hà Nội phổ biến, hướng dẫn người hưởng nhận các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân; phối hợp với các Ngân hàng Thương mại hướng dẫn người đăng ký mở thẻ ATM ngay từ khi tiếp nhận hồ sơ ban đầu và tại điểm chi trả.

Nguồn: baodautu.vn