Long Giang Land mua thêm cổ phần tại Rivera Hà Nội

.
Long Giang Land là doanh nghiệp ngành bất động sản
Long Giang Land là doanh nghiệp ngành bất động sản

Long Giang Land đang nắm giữ 4,02 triệu cổ phần tại Rivera Hà Nội, tương đương 67% vốn điều lệ.

Theo kế hoạch, Long Giang Land dự kiến mua thêm 4 triệu cổ phần tại Rivera Hà Nội, với giá trị cổ phần mua thêm tính theo mệnh giá là là 40 tỷ đồng, theo đó sẽ nâng tỷ lệ sở hữu lên 80, 2%. Thời gian thực hiện dự kiến là tháng 11/2019.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Lê Hà Giang, Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị quyết định thời điểm mua và ký các văn bản, tài liệu liên quan đến việc nhận mua thêm.

Ông Giang cũng có thể ủy quyền cho bên thức ba theo quy định của pháp luật để ký kết và triển khai các nội dung liên quan đến việc mua số cổ phần trên.

Long Giang Land hiện có vốn điều lệ 500 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 833 tỷ đồng và tổng tài sản là 1.752 tỷ đồng.

Quý III/2019, Long Giang Land đạt doanh thu thuần 108 tỷ đồng, giảm khá mạnh so với kết quả 247  tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, doanh thu thuần lũy kế 9 tháng đầu năm vẫn tăng trưởng với 999 tỷ đồng, trong kỳ cùng kỳ chỉ đạt 763 tỷ đồng.

Tuy doanh thu thuần quý III/2019 giảm, nhưng lợi nhuận sau thuế quý III/2019 vẫn tăng gấp đôi cùng kỳ với 21,5 tỷ đồng, trong kỳ quý III/2018 chỉ đạt 10,5 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, Công ty đạt lợi nhuận sau thuế là 61,6 tỷ đồng, tăng khá so với kết quả 48,7 tỷ đồng của 9 tháng đầu năm 2018.

Nguồn: baodautu.vn