Đấu thầu hệ thống thu phí không dừng cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu sẽ kéo dài đến ngày 3/9/2019 và được phát hành tại trụ sở Tổng công ty tại Hà Nội.

Việc lựa chọn nhà thầu sẽ thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, với phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Mỗi nhà thầu tham dự phải nộp bảo đảm dự thầu bằng cách ký quỹ cho Chủ đầu tư với số tiền là 3 tỷ đồng. Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu, giá Gói thầu EX-13A là 150,15 tỷ đồng.

 

Trần Nam

Chia sẻ: .zshare-zalo { display: inline-block; width: 24px; height: 24px; border-radius: 50%; background: #55853e; text-align: center; cursor: pointer; } .zshare-zalo:hover { opacity: 0.9; } .zshare-zalo svg { height: 13px; vertical-align: middle; margin-top: -1px; }
Nguồn: baodauthau.vn