Bắc Ninh đầu tư 49,5 tỷ đồng chỉnh trang thị trấn Thứa

.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tổng mức đầu tư Dự án dự kiến là 49,574 tỷ đồng. Dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, giai đoạn tiếp theo và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có). Thời gian thực hiện Dự án từ 2019 - 2021.

 

Tùng Lâm

Chia sẻ: .zshare-zalo { display: inline-block; width: 24px; height: 24px; border-radius: 50%; background: #55853e; text-align: center; cursor: pointer; } .zshare-zalo:hover { opacity: 0.9; } .zshare-zalo svg { height: 13px; vertical-align: middle; margin-top: -1px; }
Nguồn: baodauthau.vn