Sacombank chào bán trọn lô gần 18 triệu cổ phần VangBacNJC

.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Báo cáo tài chính của Sacombank không ghi nhận một khoản đầu tư vào VangBacNJC. Tuy vậy, báo cáo ghi nhận Sacombank phát sinh một khoản phải thu với VangBacNJC trị giá 64,8 tỷ đồng trong nhiều năm nay. Thuyết minh chi tiết về khoản phải thu này cho biết, đây là khoản phải thu của Ngân hàng TMCP Phương Nam với VangBacNJC trước khi Phương Nam được sáp nhập vào Sacombank và tài sản bảo đảm cho khoản phải thu này là cổ phiếu VangBacNJC có mệnh giá hơn 681 tỷ đồng. 

Hoàng Việt

Chia sẻ: .zshare-zalo { display: inline-block; width: 24px; height: 24px; border-radius: 50%; background: #55853e; text-align: center; cursor: pointer; } .zshare-zalo:hover { opacity: 0.9; } .zshare-zalo svg { height: 13px; vertical-align: middle; margin-top: -1px; }
Nguồn: baodauthau.vn