Đấu giá hơn 18.000 m2 đất xây dựng trường học

.
Ảnh chỉ mang tính minh họa
Ảnh chỉ mang tính minh họa

Khu đất đấu giá có diện tích 18.436,2 m2, trong đó đất nhà trẻ, trường mẫu giáo là 4.714,4 m2; đất trường tiểu học là 13.721,8 m2. Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. Thời hạn sử dụng đất là 50 năm.

Giá khởi điểm vòng 1 để đấu giá quyền sử dụng đất là 78,537 tỷ đồng. Bước giá để tổ chức đấu giá bằng 1% mức giá trả cao nhất của vòng đấu liền kề trước đó.     

Thu Giang

Chia sẻ: .zshare-zalo { display: inline-block; width: 24px; height: 24px; border-radius: 50%; background: #55853e; text-align: center; cursor: pointer; } .zshare-zalo:hover { opacity: 0.9; } .zshare-zalo svg { height: 13px; vertical-align: middle; margin-top: -1px; }
Nguồn: baodauthau.vn