Giá năng lượng thế giới ngày 04/01/2019

.

Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

47,03

-0,06

-0,13%

Dầu Brent giao ngay

55,78

-0,17

-0,30%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,91

-0,03

-1,05%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

133,84

-1,11

-0,82%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

173,26

-0,94

-0,54%

 

Nguồn: vinanet.vn