Việt Nam vượt Hồng Kông (Trung Quốc), Indonesia về chi tiêu tiết kiệm

.
Nguồn: phunuonline.com.vn