Cá tra xuất khẩu hơn 2 tỷ USD/năm, vẫn khó tiêu thụ nội địa

.
Nguồn: phunuonline.com.vn