SHB được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên trên 15.000 tỷ đồng

.
shb: Công ty cổ phần Công Nghiệp cao su Miền Nam
Giá hiện tại
39.9
Thay đổi
Xem hồ sơ doanh nghiệp
TIN MỚI

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành văn bản số 9693/NHNN-TTGSNH về việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB).

Theo đó, NHNN chấp thuận việc SHB tăng vốn điều lệ từ 12.036.161.100.000 đồng lên 15.043.960.910.000 đồng dưới hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông SHB thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2019 và Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 13/NQ-HĐQT ngày 24/10/2019.

Văn bản nêu rõ, SHB có trách nhiệm thực hiện thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật, bao gồm việc tuân thủ giới hạn sở hữu cổ phần của các cổ đông, cổ đông và người có liên quan của những cổ đông này theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng và các văn bản hướng dẫn của NHNN sau khi tăng vốn.

SHB có trách nhiệm thông báo cho các tổ chức, cá nhân mua cổ phần của SHB thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của cổ đông theo đúng quy định tại Điều 54 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật, SHB thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động theo quy định tại Khoản 4 Điều 11 Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Trước đó, tại đại hội cổ đông thường niên năm 2019, SHB đã trình cổ đông kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 5.534 tỷ đồng lên mức hơn 17.570 tỷ đồng (tương đương mức tăng 46%) từ việc phân phối cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu ra công chúng.

Trong đó SHB dự kiến phát hành hơn 252,6 triệu cổ phiếu (tương đương hơn 2.526 tỷ đồng tính theo mệnh giá) để trả cổ tức cho năm 2017 và 2018 tương ứng với tỷ lệ thực hiện là 21% (tức mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 21 cổ phiếu mới). Ngân hàng SHB cũng sẽ phát hành gần 300,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tương đương gần 3.008 tỉ đồng tính theo mệnh giá) theo tỉ lệ thực hiện quyền là 4:1, đồng nghĩa mỗi cổ đông sở hữu 4 cổ phiếu sẽ được phép mua thêm 1 cổ phiếu mới.

Như vậy theo kế hoạch đã được cổ đông giao cho, SHB mới hoàn thành một nửa kế hoạch đó là phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, còn việc trả cổ tức tổng cộng 21% cho năm 2017 và 2018 thì chưa thực hiện được.

Tương lai của kinh tế số tại Việt Nam nhìn từ thương vụ hợp tác giữa SHB và Amazon

Ngọc Toàn

Theo Trí thức trẻ

Nguồn: cafef.vn